Smlouva o dílo

Smlouva vzor

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo svým způsobem stvrzuje smluvní vztah mezi objednavatelem a dodavatelem. Podstatou smlouvy o dílo 2012 je skutečnost, že zhotovitel se zavazuje objednavateli dodat určité sjednané dílo. Obsah smlouvy řeší domluvené podmínky, za jakých bude zhotovené dílo dodáno, v jakém termínu a za jakou cenu. Více méně se jedná o výsledek určité činnosti, který lze vyjádřit hmotně. Existuje celá řada smluvních typů. Sepsané smlouvy o dílo vyjadřují povinnosti a práva jednotlivých smluvních stran. Všechny smluvní typy smluv jsou obsaženy v Občanském nebo Obchodním zákoníku a dalších zákonech. V určitých případech lze také sjednat smlouvu, která není zákonem výslovně upravena, ale i tak nesmí odporovat obsahu a účelu zákona. Smlouva o dílo vzor je dostupná i na internetu.

Smlouva o díle - všeobecná

České soukromé právo zahrnuje i oblast, která řeší nejrůznější smluvní ustanovení, mezi které patří i smlouva o dílo. Existují určitá pravidla, která předurčují, jak mají smlouvy po textové stránce znít. Dále řeší nezbytné údaje, které musí obsahovat. Obsah a rozsah nejrůznějších smluv pak záleží na obou stranách, jaké si stanoví vzájemné podmínky. Smlouva o díle – všeobecná musí obsahovat identifikaci obou stran, předmět smlouvy, vzájemně domluvené podmínky plnění, dobu platnosti, případné sankce při nedodržení smluvních podmínek, měla by obsahovat i podmínky ukončení platnosti a podpisy obou stran. Pro lepší orientaci a při sepisování lze využít smlouvu o dílo vzor, která je dosažitelná na internetu.

Smlouva o dílo podle občanského zákoníku

České soukromé právo zahrnuje i veškeré smlouvy týkající se soukromoprávních závazků. Obecně je upravuje občanský zákoník, obchodní zákoník a zákoník práce. Smlouva o dílo podle občanského zákoníku je uzavřená tehdy, pokud je návrh jedné strany akceptován druhou stranou. Smlouva o díle-ukončení nastane, pokud jsou naplněny sjednané podmínky dané smlouvy.

online super značkové oblečení, Kvalitní české krepové povlečení fialové barvy o velikosti 200 x 220 cm, také nazýváme jako francouszké povlečení. Také je tu nabídka pro zimomřivé, a tím je povlečení mikroplyš, které určitě zahřeje.